top of page

1.

Er det noen ledige kommunale boliger?
Hvis du ønsker kommunal bolig så må det alltid leveres inn en skriftlig søknad. Søknadsskjema til ordinær kommunal bolig finner du her. Søknadsskjema til omsorgsbolig får du her. Så kan du laste den opp på eDialog.

2.

Hvor finner jeg søknadsskjema til kommunal bolig?
Søknadsskjema til ordinær kommunal bolig finner du her. Søknadsskjema til omsorgsbolig får du her.
Så laster du den opp på 
eDialog.

3.

Når er det forfall på husleia?
Det er fast forfall den 20. i hver måned.

4.

Går det an å endre forfallsdato på husleia?
Det er i utgangspunktet ikke anledning til å flytte forfallsdato. Hvis det er behov for å utsette betaling, ta kontakt snarest.

5.

Må jeg ha KID for å innbetale husleie?
Ja, du må ha KID for å innbetale husleie. Ta kontakt med boligforetaket eller økonomiavdelingen hvis du har mistet fakturaen din.

6.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får betalt husleie ved forfall?
Hvis du ikke får betalt husleia ved forfall så må du ta kontakt med økonomiavdelingen på tlf. 468 15 177.

Det blir sendt til inkasso hvis vi ikke hører fra deg.

7.

Hva skjer når en husleiefaktura sendes til inkasso?
Når en husleiefaktura sendes til inkasso så går det på løpende gebyrer og renter fram til leietakeren betaler. Dette er svært kostbart for den som ikke betaler ved forfall. Hvis beløpet blir stående ubetalt vil det etter hvert bli begjært tvungen fravikelse ved Namsmannen som innebærer at leiligheten blir avlåst (utkastelse).

8.

Hvordan søker jeg om bostøtte?
Det kan søkes om bostøtte via Husbankens nettsider eller ved å kontakte informasjonssenteret i første etasje på rådhuset. Se mer om bostøtte på Stange kommunes nettside her.

9.

Hvordan sier jeg opp leieforholdet mitt?
Når du skal flytte må du sende inn en skriftlig oppsigelse enten via post, sende en e-post til post@stange.kommune.no eller ved å ta direkte kontakt medinformasjonssenteret i første etasje på rådhuset som har skjema som kan fylles ut.

10.

Hvor lang oppsigelsestid har jeg?
Det er én måneds oppsigelsestid på leieforholdet. Det kan sies opp både fra den 1. og den 15. i hver måned.

11.

Hvor får jeg nye matposer eller plastsekker?
Nye avfallsposer (mat, plast) kan hentes i informasjonssenteret i første etasje på rådhuset, på gjenvinningsstasjonene, eller det kan henges poser på avfallsdunkene for å få nye.

12.

Kan jeg bestille større renovasjonsdunk på Sirkula?
Renovasjonsdunker må bestilles via boligforetaket.

13.

Hva gjør jeg hvis det er bråk hos naboen?
Hvis det er bråk hos noen av naboene så ta kontakt med boligforetaket. Send gjerne en e-post. Hvis det er av alvorlig karakter, ta omgående kontakt med politiet tlf: 02800.

14.

Hvor grundig må jeg rengjøre leiligheten når jeg flytter ut?
Ved flytting må det tas grundig rengjøring (husvask) av leiligheten. Se eget skjema.

15.

Hvis et lysrør ikke virker, hva gjør jeg?
Hvis lyset er borte så må lysrøret skiftes. Da må også tenneren skiftes samtidig . Her ser du hvordan dette gjøres. 

16.

Kan jeg male leiligheten min?
Nei, det er ikke tillatt å male eller gjøre andre endringer i leiligheten.

17.

Hva gjør jeg når jeg skal levere nøklene til leiligheten ved utflytting?
Når nøklene skal leveres ved utflytting skal det tas kontakt på tlf 416 59 359 for inspeksjon av leiligheten sammen med beboeren.

18.

Jeg har ikke mulighet til å stille depositum, hva gjør jeg da?
Hvis en leietaker ikke har penger til depositum så er det mulig å søke Nav om husleiegaranti.

19.

Jeg bor i kommunal bolig og ønsker å anskaffe meg hund eller katt.

Det er generelt ikke tillatt med dyr i våre boliger.

20.

Må jeg forsikre mitt eget innbo?

Ja, leietaker er selv ansvarlig for å bestille innboforsikring.

21.

Er det tillatt å røyke i boligen?

Fra 1. juli 2020 er det ikke tillatt å røyke i foretakets boliger.

bottom of page