top of page

Ved utflytting skal boligen rengjøres grundig, ryddes og tømmes for alle eiendeler. Dette gjelder også bod og garasje - se egen sjekkliste.

bottom of page