Ved utflytting skal boligen rengjøres grundig, ryddes og tømmes for alle eiendeler. Dette gjelder også bod og garasje - se egen sjekkliste.

Stange kommunale boligforetak KF

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange / Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Org. nr.: 983 529 968 / Bankkontonr.: 1503 53 50613

Telefon: 62 56 20 00

Man-fre: 08:45 - 15:30