Vi har ungdomsboliger i Stange sentrum og Ottestad.

I Stange er det åtte leiligheter fordelt på to firemannsboliger. 

I 2002 bygde Stange kommune 51 ungdomsboliger i Ottestad. Leilighetene fordeler seg på fire blokker med tre etasjer i hver.

Tre av leiligheter er tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

Ungdomsboligene er hovedsakelig ment for ungdom under 30 år ved innflytting. Ved ledig kapasitet kan andre søkere vurderes. Maks botid er i utgangspunktet fem år. 

Leilighetene har forskjellig størrelser:

29 stk. 2-roms leiligheter på 44 kvm kr 6.750,- pr mnd.

9 stk.   2-roms leiligheter på 52 kvm kr 7.150,- pr mnd.  

12 stk. 3-roms leiligheter på 55 kvm kr 7.500,- pr mnd.

6 stk.   3-roms leiligheter på 65 kvm kr 7.900,- pr mnd.

 

Søknad

Søknadsskjema kan lastes ned med knapp for dette og sendes inn via knappen under.
Alternativt kan du sende det til:

Stange kommunale boligforetak

Postboks 214, 2336 Stange.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med våre utleiekonsulenter:

Olav Frang tlf: 974 22 361

Olav.Frang@stange.kommune.no

 

Marit Harildstad tlf: 928 00 113

Marit.Harildstad@stange.kommune.no

Stange kommunale boligforetak KF

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange / Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Org. nr.: 983 529 968 / Bankkontonr.: 1503 53 50613

Telefon: 62 56 20 00

Man-fre: 08:45 - 15:30