Vi har ungdomsboliger i Stange sentrum og Ottestad.

I Stange er det åtte leiligheter fordelt på to firemanns-boliger. 

I 2002 bygde Stange kommune 51 ungdomsboliger i Ottestad. Leilighetene fordeler seg på fire blokker med tre etasjer i hver.

Tre av leiligheter er tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

Ungdomsboligene er hovedsakelig ment for ungdom under 30 år ved innflytting. Ved ledig kapasitet kan andre søkere vurderes. Maks botid er i utgangspunktet fem år. 

Leilighetene i Ottestad har forskjellig størrelser:

29 stk. 2-roms leiligheter på 44 kvm kr 7.000 pr mnd.

  9 stk. 2-roms leiligheter på 52 kvm kr 7.400 pr mnd. 

12 stk. 3-roms leiligheter på 55 kvm kr 7.800 pr mnd.

  6 stk. 3-roms leiligheter på 65 kvm kr 8.200 pr mnd.

Leilighetene i Stange:

  8  stk.  2-roms leiligheter på 45 kvm kr 6.700 pr mnd


Prisene gjelder for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.

 

Søknad

Søknadsskjema kan lastes ned med knapp for dette og sendes inn via knappen under.
Alternativt kan du sende det til:

Stange kommunale boligforetak KF

Postboks 214, 2336 Stange.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med våre utleiekonsulenter:

Olav Frang tlf: 974 22 361

Olav.Frang@stange.kommune.no

 

Marit Harildstad tlf: 928 00 113

Marit.Harildstad@stange.kommune.no