Koronaviruset

Updated: Apr 1, 2020

Boligforetaket har innført en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning både for ansatte og beboere. Det medfører blant annet at en del arbeidsoppgaver inne i boliger vil bli utsatt inntil videre.


21 views0 comments

Recent Posts

See All
Stange kommunale boligforetak KF

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange / Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Org. nr.: 983 529 968 / Bankkontonr.: 1503 53 50613

Telefon: 62 56 20 00

Man-fre: 08:45 - 15:30