top of page

Kommunal bolig er et tilbud til deg som trenger bistand til å skaffe bolig. Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.

Plakater på veggen
bottom of page