Kommunal bolig er et tilbud til deg som trenger bistand til å skaffe bolig. Det er ulike kriterier som må være oppfylt for å få tilbud om å bo i kommunal bolig.

Stange kommunale boligforetak KF

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange / Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Org. nr.: 983 529 968 / Bankkontonr.: 1503 53 50613

Telefon: 62 56 20 00

Man-fre: 08:45 - 15:30